ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΩΝ

Περιφερειακό Λύκειο Απ. Λουκά Κολοσσίου              Σχολική Χρονιά 2019-20      Λεμεσός 

Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη

για Εναλλακτικό Πρόγραμμα Φοίτησης Μαθητών

Το σχολείο προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη με αγορά υπηρεσιών, για  παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου στο σχολείο, για το 2019-2020. Το πρώτο μέρος του συμβολαίου θα αφορά την περίοδο από την ημέρα πρόσληψης, Ιανουάριο μέχρι και τις 10 Απριλίου 2020. Το δεύτερο μέρος, θα αφορά την περίοδο 27 Απριλίου 2020 μέχρι  και την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου.  Οι ώρες εργοδοσίας είναι καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή, από τις 7:30π.μ. - 1:35μ.μ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στο σχολείο πιστοποιημένο αντίγραφο του πανεπιστημιακού τους πτυχίου, αντίγραφα πρόσθετων προσόντων, καθώς και Bιογραφικό Σημείωμα, μέχρι την Τετάρτη, 08/01/2020. Η πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από την αρμόδια επιτροπή του Σχολείου.

Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε 45λεπτη περίοδο. Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ του Σχολικού Συνεργάτη και του σχολείου.

Τα ακριβή καθήκοντα του Σχολικού Συνεργάτη θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες. Αυτά γνωστοποιούνται γραπτώς στο Εγχειρίδιο «Το Εναλλακτικό Πρόγραμμα Φοίτησης και ο Ρόλος του Σχολικού Συνεργάτη» .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο στο τηλέφωνο 25399888.