Ωράριο Σχολείου

   

Περίοδος
7.30' π.μ.-8.15' π.μ.
8.15'π.μ. - 9.00'π.μ
Διάλειμμα 15'
9.15'π.μ. - 10.00'π.μ.
10.00'π.μ- 10.45'π.μ.
Διάλειμμα 25'
11.10'π.μ.-11.55'π.μ.
11.55'π.μ.-12.40'π.μ.
Διάλειμμα 10'
12.50'μ.μ. - 1.35'μ.μ.