ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΗΜΕΡΑ

 

ΩΡΑ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

 

15/05/2018

 

ΤΡΙΤΗ

 

8:00 – 10:30

 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

17/05/2018

 

 

 

 

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

8:00 – 10:30

 

 

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

 

8:00 – 10:30

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ.

 

8:00 – 10:30

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

8:00 – 10:30

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ  ΠΡΟΣ.

 

 

21/05/2018

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

8:00 – 10:30

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

 

8:00 – 10:30

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κ.Κ.

 

 

 

 

29/05/2018

 

 

 

 

ΤΡΙΤΗ

 

8:00 – 10:30

 

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ.

 

 

8:00 – 10:00

 

ΧΗΜΕΙΑ / ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

 

8:00 – 10:00

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣ.