Διοργανώθηκε από τους Γυμναστές του Λυκείου Κολοσσίου στις 13 Φεβρουαρίου 2019 αθλητική ημερίδα στίβου 

  • p1.jpg
  • p2.jpg
  • p3.jpg
  • p5.jpg
  • p6.jpg
  • p7.jpg