Πρόγραμμα "Νέοι δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον"
Παρουσίαση εργασίας: «Πόσο Πράσινα είναι τα Σημεία μας» 
Έγινε παρουσία μελών της Επιτροπής Υγείας και Περιβάλλοντος και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεμεσού στο Δημαρχείο Λεμεσού 
στις 3 Απριλίου 2019
Συμμετείχαμε ως φιλοξενούμενο σχολείο στα Δημοτικά Μαθητικά Συμβούλια του Δήμου Λεμεσού.

  • d1.jpg
  • d2.jpg
  • d3.jpg
  • d4.jpg