Μαθητές του Λυκείου Κολοσσίου μάζεψαν τις ελιές που βρίσκονται στην αυλή του σχολείου.Από τη συγκομιδή αυτή παράχθησαν 10*4κιλά δοχεία λαδιού τα οποία αγόρασαν καθηγητές για ενίσχυση του Ταμείου Πρόνοιας. Μπράβο στους μαθητές μας που εργάστηκαν με ζήλο.
Ευχαριστούμε θερμά τα Ελαιοτριβεία Περμανός για τη δωρεά παραγωγή του ελαιόλαδου προς το σχολείο μας.