Ωράριο τηλεκπαίδευσης από Δευτέρα 27/04/2020 

 
περ  10.00 - 10.30
περ  10.35 - 11.05
περ  11.10 - 11.40
περ  11.45 - 12.15