Το σχολείο μας συνεργάζεται με τη Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για τη δημιουργία ενός ποιοτικού αυτοματοποιημένου καταλόγου.  Για την καταλογράφηση του υλικού της Βιβλιοθήκης μας χρησιμοποιείται από τον Ιανουάριο του 2017 το KOHA, ένα πρόγραμμα βιβλιοθήκης ανοικτού κώδικα, που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ενός αρχικού, ενιαίου καταλόγου σχολικών βιβλιοθηκών.  Σύμφωνα με επιστολή της βιβλιοθηκονόμου κ. Βαρβάρας Αριστείδου «η Βιβλιοθήκη του Λυκείου Κολοσσίου αποτελεί πρότυπο σχολικής Βιβλιοθήκης». 

Παρά τη μετάθεση των καθηγητριών, κ. Ν. Κυριακίδου και κ. Μ. Βλασίου, που δούλεψαν ακούραστα για το έργο, προσβλέπουμε σε συνέχιση της πολύτιμης συνεργασίας με το ΤΕΠΑΚ και ακόμα καλύτερη λειτουργία της Βιβλιοθήκης μας.