Παγκύπρια Διάκριση στο Λύκειο Κολοσσίου

για τη χρήση καλών πρακτικών εθελοντισμού και ενεργού πολιτότητας στα σχολεία

για τη σχολική χρονιά 2016-17

 

Εθελοντικές Δράστηριότητες που κατατέθηκαν στον Διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας και του Επιτρόπου Εθελοντισμού για τη σχολική χρονιά 2016-17

Ø  Διαλέξεις για ανθρώπινα δικαιώματα ατόμων με ειδικές αναπηρίες

Ø  Λουλουδαγορά Αγάπης και άλλες δράσεις προς μαθητή του σχολείου μας με προσωρινή αναπηρία

Ø  Μαθητές αιμοδότες και δότες μυελού των οστών

Ø  «Φυτεύουμε δέντρα, ομορφαίνουμε τον τόπο μας». Δεντροφύτεψη και συντήρηση βοτανόκηπου και λαχανόκηπου

Ø  Προβολή θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομίας μέσα από μια ταινία μικρού μήκους και ανάληψη εθελοντικών ξεναγήσεων στο χώρο από μαθητές  

Ø  Ευρωπαϊκό Πανηγύρι Χαράς και Γευσιγνωσίας και Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι

Ø  Επισκέψεις σε Ευαγή Ιδρύματα

Ø  Εμπλοκή σε Εράνους