Η εκπαιδευτικός του σχολείου  μας Παναγιώτα Νεοφύτου-Ανδρούτσου   συμμετείχε στο TCA Contact Seminar «School Education: First steps to Erasmus+ and Partner Findings» στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας,  από 14-16 Νοεμβρίου 2016, μετά από έγκριση από το Erasmus+ ΙΔΕΠ δια βίου μάθησης. 

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση και  εξεύρεση συνεργατών για μελλοντική εμπλοκή των εκπαιδευτικών των σχολείων και οργανισμών που συμμετείχαν στο πιο πάνω σεμινάριο, στις δράσεις Key Action 1 και Key Action 2 του Erasmus+ School Education