ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017 – 2018 

Οδηγίες για την επίδοση των Δελτίων Ετήσιας Επίδοσης,

τις εγγραφές των μαθητών και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2018 – 2019

Δελτία Ετήσιας Επίδοσης

·         Τα Δελτία Ετήσιας Επίδοσης της Α΄ τάξης και αντίγραφά τους θα δοθούν στους γονείς, την Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018 και αμέσως μετά θα προχωρήσουν στην εγγραφή των παιδιών τους στη Β΄ τάξη από 7.45 – 13.00. 

  • Τα Δελτία Ετήσιας Επίδοσης της Β΄ τάξης και αντίγραφά τους θα δοθούν στους γονείς, την Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018 και αμέσως μετά θα προχωρήσουν στην εγγραφή των παιδιών τους στη Γ΄ τάξη, από 7.45 – 13.00.

 Εγγραφές:

Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά 2018-2019 θα γίνουν: 

Για την Α΄ τάξη: Πέμπτη                              14/6/2018                                7.45 – 13.00

                              Παρασκευή                      15/6/2018                                7.45 – 13.00

Για τη Β΄ τάξη:   Τετάρτη                            13/6/2018                                7.45 – 13.00

Για τη Γ΄ τάξη:    Δευτέρα                            18/6/2018                                7.45 – 13.00

 

Απαραίτητα στοιχεία για τις εγγραφές στη Β΄ και  Γ΄ Λυκείου:

Τους μαθητές εγγράφουν οι γονείς τους ή εξουσιοδοτημένος κηδεμόνας. Κατά την εγγραφή τους χρειάζονται τα πιο κάτω:

 

  • Πρωτότυπο Δελτίο Ετήσιας Επίδοσης, υπογραμμένο
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας (για νέους μαθητές και για όσους δεν έχουν προσκομίσει προηγουμένως)
  • Μία πρόσφατη φωτογραφία για έκδοση μαθητικής ταυτότητας για το λεωφορείο.  Στο πίσω μέρος να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μαθητή.        

         Δικαιώματα εκδρομών                                                                                                     €8,00

                   Με ευθύνη του Συνδέσμου Γονέων εισπράττονται τα ακόλουθα ποσά:

         Συνδρομή στο Σύνδεσμο Γονέων                                                           €15,00

         Ασφάλεια μαθητών                                                                                 €10,00

                 Περιοδικό                                                                                                €10,00        

                                                                                                                                                                        €35,00                         

                                       ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                     €43,00                  

                                                                                                 

Ανεξετάσεις Α΄ και Β΄ Λυκείου: 

22-27 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί την Τετάρτη, 13/6/2018.  Οι ανεξεταστέοι μαθητές λόγω επίδοσης καταβάλλουν δικαίωμα ανεξετάσεων €8,00 για κάθε μάθημα. 

Ανεξεταστέοι μαθητές που αδικαιολόγητα δεν θα προσέλθουν στη Γραπτή Εξέταση, παραμένουν ΣΤΑΣΙΜΟΙ. 

Εγγραφές ανεξεταστέων και άλλων μαθητών:  Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018.

Την ημέρα αυτή θα πρέπει να εγγραφούν οι ανεξεταστέοι της Α΄  και Β΄ Λυκείου οι οποίοι συμπλήρωσαν με επιτυχία τις ανεξετάσεις Ιουνίου, αφού προσκομίσουν το Δελτίο Ετήσιας Επίδοσης. 

Επίσης, εγγράφονται και όσοι μαθητές δικαιολογημένα δεν έκαμαν εγγραφή προηγουμένως.  

Προσέλευση μαθητών στο σχολείο και έναρξη μαθημάτων: 

Η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο θα γίνει την Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018 στις                       7.30 π.μ. Οι μαθητές θα παρουσιασθούν στο σχολείο με τη μαθητική τους στολή για την κατανομή τους σε τμήματα, χορήγηση διδακτικών βιβλίων και την έναρξη των μαθημάτων της σχολικής χρονιάς 2018 – 2019. 

Μαθητική Στολή:

Το θέμα της στολής είναι σημαντικό γιατί καλλιεργεί την αυτοπειθαρχία.  Παρακαλούμε να τηρείτε τους κανονισμούς.  Το σχετικό φυλλάδιο για την καθιερωμένη στολή θα σας δοθεί κατά την εγγραφή. 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η!

Όλοι οι μαθητές πρέπει να φορούν τη στολή τους την ημέρα των εξετάσεων και ανεξετάσεων και να έχουν κόσμια εμφάνιση, γιατί σε αντίθετη περίπτωση το σχολείο δε θα τους επιτρέψει να παρακαθήσουν στις εξετάσεις ή ανεξετάσεις και η ευθύνη θα είναι δική τους.

Μάιος 2018                                                 Από τη Διεύθυνση