ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ

Οικοσελίδα

Σχολική Εφορεία

Μήνυμα Διευθύντριας

Ιστορικό

Οικολογικό Σχολείο

Εγκαταστάσεις

Πληροφορίες

Σύνδ. Γονέων

Το Προσωπικό

Οι Μαθητές

Διακρίσεις

Τα Μαθήματα

Αδελφοποίηση

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Εκδηλώσεις

Δραστηριότητες

Ανακοινώσεις

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Ομάδα Εργασίας

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014

Α΄ ΜΕΡΟΣ:  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

 Σωτηρούλα Μενοίκου

Γαλλικών

 

 

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α΄

 

Αναστασία Ιωάννου-Χριστοδουλίδου

Φιλόλογος

Ανδρέας Παπαγεωργίου

Φιλόλογος

Λουκάς Αντωνίου

Φιλόλογος

 

 

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

 

Μύρια Αζά

Αγγλικών

Μαρία Πολυκάρπου

Μαθηματικός

Θεοπίστη Ιεροδιακόνου

Φιλόλογος

Ελπίδα Χριστοφίδου

Φυσικός

Αλέξανδρος Μπάρος

Μαθηματικός

Μαρία Γεωργίου

Αγγλικών

Ανδρούλα Ιωάννου

Χημικός

Θεόδωρος Κυπραιόπουλος

Εμπορικών/Οικονομικών

Β΄ ΜΕΡΟΣ:   ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γ΄ ΜΕΡΟΣ:  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Λουκία Κωνσταντίνου

2.

Μικέλλα Γεωργίου

3.

Παναγιώτα Κάρκα

 Δ΄ ΜΕΡΟΣ:  ΣΧΟΛΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Ιωάννου Γαλάτεια

Ε΄ ΜΕΡΟΣ:  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Αμαλία Μιχαήλ

2.

Γκαλίνα Κωνσταντίνου

3.

Λέλλα  Νικολαΐδη

4.

Λουκία Λουκά

5.

Λουτμίλα Κυριάκου

6.

Μοδεστούλα Κουδελλάρη

ΣΤ΄ ΜΕΡΟΣ:  ΚΛΗΤΗΡΑΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Μαρία Καλυφόμματου

 

Τελευταία Ενημέρωση:  20/01/2014