Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Κολοσσίου

κ. Λούκα Γενεθλίου

Σκοπός της εκπαίδευσης δεν είναι μόνο η παροχή γνώσεων προς τους μαθητές/τριες αλλά και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, ο σεβασμός προς τους άλλους και τον εαυτό τους. Η εκπαίδευση τους παρέχει τις βάσεις για να είναι αύριο ενημερωμένοι πολίτες, να μπορούν να ενεργούν σε οργανωμένα σύνολα και να δημιουργούν. Το Σχολείο είναι μια μεγάλη οικογένεια που προσφέρει απλόχερα τις γνώσεις και την αγάπη του σε όλα τα παιδιά του. Νιώθω ότι το Λύκειο Αποστόλου Λουκά  πετυχαίνει ακριβώς αυτούς τους στόχους, γεγονός που φαίνεται μέσα  και από την ιστοσελίδα του σχολείου.

Ως Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κολοσσίου, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τη Διεύθυνση, τους/τις εκπαιδευτικούς και όλο το προσωπικό για το έργο που επιτελούν, γεγονός που έχει εκτιμηθεί τόσο από τους γονείς όσο και από τους ίδιους τους μαθητές/τριες. 

     Λούκας Γενεθλίου

Πρόεδρος Σχ. Εφορείας

Περιφερειακού Λυκείου

 «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»

        ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ