10 και 11 Μαρτίου 2017

 

Ομάδα, αποτελούμενη από 56 μαθητές/μαθήτριες του Σχολείου μας έλαβε μέρος στο 6ο Συνέδριο Μαθητών-Καθηγητών για τις Θετικές Επιστήμες.  Οι μαθητές μας έκαναν πολλές και αξιόλογες παρουσιάσεις.  Παρουσίασαν, επίσης, στους επισκέπτες και τις κατασκευές που έφτιαξαν.