20, 23 και 24 Μαρτίου 2017

 

Το Σχολείο μας συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα PARRISE , το οποίο συντονίζεται από το ΤΕΠΑΚ, μέσω των καθηγητριών Χημείας κ. Άντρης Ιωάννου, Β.Δ., κ. Τασούλας Μουλλωτού και κ. Μαρίας Τσιερκέζου-Γεωργίου.