Σήμερα, 23/2/2017, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος "Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" σε διάλεξη που διοργανώθηκε στο σχολείο μας είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε διάφορους ομιλητές. Πρώτος ο κ. Γιώργος Κόκου, Συνεργάτης Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, μας μίλησε με θεμα <<Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Europass>>. Στο τέλος ο κ. Γιώργος Νικόλα, Λειτουργός Europe Direct Λεμεσού, μας μίλησε για Δικαιώματα και Ευκαιρίες στην ΕΕ.