Τελική Εκδρομή τμημάτων

Στις 24 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε η τελική εκδρομή των τμημάτων.

Η Α΄ Λυκείου επισκέφτηκε τις Πλάτρες

Η  Β΄ Λυκείου πήγε στο Όμοδος

Η Γ΄ Λυκείου πήγε στον κατασκηνωτικό χώρο της Αγίας Παρασκευής στο  Καλό Χωριό 

 

*Οι φωτογραφίες πάρθηκαν από την τελική εκδρομή των τελειοφοίτων στην Αγία Παρασκευή

 

  • 20170424_095142.jpg
  • 20170424_095206.jpg
  • 20170424_095323.jpg
  • 20170424_095430.jpg
  • 20170424_095622.jpg
  • 20170424_095636.jpg
  • 20170424_095913.jpg
  • 20170424_100016.jpg
  • 20170424_122006.jpg