Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στα πλαίσια των δραστηριοτήτων προβολής, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας προς τις εφαρμοσμένες επιστήμες τις οποίες υπηρετεί, οργανώνει «Συνάντηση Γνωριμίας» για μαθητές/μαθήτριες Λυκείων. Ειδικότερα, η Σχολή μας επιδιώκει να διαφωτίσει και να βοηθήσει τους μαθητές ώστε να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο και μετέπειτα δυνατότητες εργοδότησης τους σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, που μπορούν να έχουν οι απόφοιτοι/ες της Πολυτεχνικής Σχολής.

Η Πολυτεχνική Σχολή απαρτίζεται από τα Τμήματα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής, των οποίων οι τομείς ενδιαφέροντος και προσφερόμενα προγράμματα σπουδών θα παρουσιαστούν στη συνάντηση.

Η Συνάντηση Γνωριμίας θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022, 16:00 – 18:00 και θα μπορούν να λάβουν μέρος, κατά προτίμηση, μαθητές/τριες της Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Το πρόγραμμα της συνάντησης θα χωρίζεται σε δύο μέρη και θα ξεκινήσει με σύντομες παρουσιάσεις των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων της Σχολής από καθηγητές των Τμημάτων. Ακολούθως, οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις τους στην παρουσία φοιτητών/τριών των Τμημάτων της Σχολής.